navigate_before
navigate_next
03.9455549
arrow_back

אלפא ביו דיגיטל

פלטפורמה
בקרו באתר

בניית מערכת הזמנות אונליין

פרויקט בניית מערכת הזמנות שתלים דנטלים לרופאים. במהלך בדיקת הפציאנט רופא השניים מבצע הזמנה במקום, הזמנה נקלטת במערכות החברה ועוברת לייצור.

עמוד הבית
מערכת הזמנות אונליין
עמוד התחברות / הרשמה
מערכת הזמנות אונליין
עמוד הזמנות
מערכת הזמנות אונליין
עמוד קבצים גדולים
מערכת הזמנות אונליין
עמוד מדריכים
מערכת הזמנות אונליין
עמוד אודות
מערכת הזמנות אונליין
00

פיתוחים מיוחדים

באתר מערכת הזמנות מתקדמת - טופס חכם אשר משתנה בהתאם למילוי השדות. מערכת בחירת שינים ושתלים. מערכת שליחת קבצים גדולים לצילומי CT והתאמתם ללקוח.

12
עמודים
47
ימי הפקת אתר
5
פתוחים מיוחדים
צרו קשר